Projekt Miss Egzotica International jest skierowany do osób mieszkających w Polsce, które pochodzą z obcych krajów, których rodzice (lub jeden z rodziców) przybyli do Polski, zamieszkali w Polsce, podjęli pracę, studia, założyli rodziny. Projekt pokazuje Polskę jako kraj atrakcyjny pod względem gospodarczym, edukacyjnym, klimatycznym dla innych narodów. Z drugiej strony uzmysławia, że Polki reprezentują nie tylko typowy ‚słowiański’ typ urody.

Przesłaniem projektu jest szerzenie wśród społeczeństwa wiedzy na temat innych krajów, kultur, problemów, mniejszości, przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności ze względu na kolor skóry, wiek, płeć, światopogląd, pochodzenie czy narodowość.

 Fundacja Miss Egzotica wspiera edukację dzieci, prowadzi promocję Rzeczpospolitej Polskiej, dorobku kulturalnego regionów polskich i społeczności lokalnych w kraju i za granicą.


Za przesłanie i ideę konkurs został odznaczony Medalem Europejskim przyznawanym przez BCC, Europejski Komitet Ekonomiczno Społeczny w Brukseli oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych, tytułem Ambasador Polskiej Gospodarki oraz Lider Multikultury.

Globalizacja, skutkująca zmianami w społeczeństwie i gospodarce, wynikająca między innymi z gwałtownego wzrostu międzynarodowej wymiany handlowej i kulturowej, zwiększeniem wymiany informacyjnej, wzrostu handlu międzynarodowego oraz inwestycji zagranicznych, rosnącej integracji i współzależności między jednostkami działającymi globalnie na platformie społecznej, politycznej czy ekonomicznej zauważalnym stał się fakt, iż coraz więcej przebywających w Polsce osób /dziewcząt/, zarówno tych nieposiadających obywatelstwa jak i rodowitych Polek, cechuje oryginalny typ urody określany mianem egzotycznego.